Anel Sport

Уважаеми клиенти,

Във връзка с отпускането на извънредните мерки, искаме да Ви уведомим, че басейнът на хотел Анел отваря врати с работно време от понеделник до петък: 07:30 ч.-20:30 ч. , събота и неделя: 09:00 ч.-20:30 ч. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЕДНА ТРЕНИРОВКА Е 60 мин. като ще бъдат спазвани всички мерки за безопасност, както следва:

  • всеки клиент да носи СВОЯ СОБСТВЕНА КЪРПА;
  • провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители ще се измерва телесната температура. Няма да се допускат лица с повишена телесна температура;
  • осигуряване на условия за спазване на дистанция от 2,5 метра между чакащите да влязат;
  • обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн ще се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/л;
  • тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения ще се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;
  • осигуряване на диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;
  • ползване от персонала на защитни маски за лице и ръкавици;
  • дезинфекциране след всеки посетител;
  • създаване на организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения (съблекални и тоалетни).

The Sports Center is the perfect place to recover from the stress of urban life.

Pamper yourself and immerse yourself in the elegant atmosphere of a different luxury.

Discreet daylight, wood, stone and water coexist with the works of some of the brightest representatives of Bulgarian fine arts.

ANEL SPORT is located in the heart of Sofia, covering an area of 400 square meters and has the following facilities: swimming pool and jacuzzi, Finnish sauna, infrared sauna, salt sauna, steam bath, as well as various types of massages and therapies.

Our qualified staff will help you revitalize your body, recharge your energy and relax in a world of relaxation, harmony and beauty.

The sports center can be used by both hotel guests and external visitors.

Customers on  and  can visit free of charge one facility per day : fitness, swimming pool, Finnish sauna, infrared sauna, salt sauna or steam bath, and benefit from a 10% discount on all massages and therapies.

Work time:

Monday to Friday: 7:30 am to 9:00 pm
Saturday, Sunday and official holidays: 9:00 am - 9:00 pm

For more information, please contact us
on phone: +359 2 9119 961 or by email: anelsport@hotelanel.com